O nás

Záchranná stanice pro dravé ptáky Rajhrad zahájila provoz na podzim roku 1999.

Tehdy ji založilo občanské sdružení, nyní se po novelizaci občanského zákoníku změnila právní forma subjektu zajišťujícího provoz na spolek.

Od samého vzniku se činnost stanice zaměřovala na záchranu dravců a sov, a to včetně praktické ochrany v přírodě. Zakrátko jsme začali přijímat všechny druhy ptáků a také savce. V souvislosti se změnami právních norem jsme 6. ledna 2010 získali od Ministerstva životního prostředí akreditaci k provozování záchranné stanice. Těchto schválených stanic je v republice asi 45. V prosinci 2011 jsme se stali členy Národní sítě záchranných stanic koordinované Českým svazem ochránců přírody. V rámci sítě zajišťujeme příjem všech druhů volně žijících živočichů z území obcí s rozšířenou působností Židlochovice, Hustopeče, Ivančice, Moravský Krumlov, Pohořelice, Znojmo, Mikulov a Břeclav.

Náplní činnosti je záchrana zraněných nebo jinak postižených volně žijících zvířat. Tím jsou myšleny všechny druhy divokých zvířat v přírodě od kosa, přes dravce, čápy, labutě, veverky, netopýry až třeba po srny. Záchranné stanice se starají výhradně o tato zvířata. Odmítáme zvířata domácí a nesloužíme jako zařízení pro odložená a nechtěná zvířata. Pokud se ocitnete v situaci a budete chtít pomoct a zachránit některé zvíře, je nutné rozlišovat, o jaký druh zvířete se jedná. Může jít buď o divoké z přírody anebo chované v zajetí člověkem (např. psy, kočky, fretky, želvy, hadi, ovce, papoušci, exoti). A podle toho potom směřovat jeho záchranu do záchranné stanice anebo do útulku pro zvířata prostřednictvím obcí nebo městských policií. Primární funkcí záchranných stanic je snaha přijaté zvíře uzdravit, připravit na samostatný život a vrátit zpět do přírody. Velmi často vyjíždíme ke sraženým poštolkám a káním. Zraněná zvířata na silnicích po střetu s automobily jsou nejčastějšími případy, které na stanici řešíme. Na druhém místě to jsou otřesy vzniklé nárazem do prosklených ploch autobusových zastávek, protihlukových stěn, vzdušných vedení elektrických vodičů nebo často také do oken domů. Další zranění už jsou oproti předchozím méně častá. Patří k nim popáleniny ptáků vzniklé při dosednutí na sloupy elektrického vedení, odchyty v budovách, postřelení, nejrůznější pasti úmyslné i neúmyslné (spolknuté a zapíchnuté rybářské háčky, zbytky rybářských vlasců ve vodě, nášlapná železa, studny, šachty, vybetonované jímky, do kterých zvířata spadnou a nedostanou se ven), otravy, zeslábnutí a vysílení v zimním období, zranění vzniklá kočkou nebo jiným zvířetem, zranění sekačkami či zemědělskou technikou, infekční a jiné nemoci. V období hnízdění přijímáme velké množství mláďat vypadlých z hnízd a opuštěných. Bohužel také zbytečně odnesených lidmi, kteří z neznalosti mláďata „zachraňují“ a odnášejí z přírody. Přes veškerou snahu a neustálé osvětové akce mnozí z nás stále nevědí, že na mláďata savců (srnčata, kolouchy a zajíčky) v žádném případě nesmíme sahat. Jejich matka s nimi nesdílí celý den, jsou každý samostatně. Ona k mláďatům pouze dochází na pár minut, obvykle jednou až dvakrát za den, aby je nakojila. Vzápětí zase odchází a mládě zůstává o samotě. To je normální a přirozený přírodní proces. Srnčí mláďata, která nám lidé zbytečně přinesou, sice odchováme, vyrostou na kozím mléku z kojenecké lahve s dudlíkem, ale vždy ztratí plachost, zvyknou si na člověka a do přírody se už pro to nikdy nebudou moci vrátit. Ještě hůře jsou na tom malí zajíčci, které se ve většině případů nepodaří zachránit vůbec, neboť nepřijmou mléčnou náhražku místo mateřského mléka a uhynou. Nálezce odneseného zajíčka vlastně ze své neznalosti tomuto mláděti zajistí jistou smrt. U ptačích mláďat je záchrana v podstatě jednoduchá, přesto lidé také neví, co v takových případech dělat. Mnohdy stačí vypadlé ptáče vrátit zpět do hnízda. V těchto případech se nemusíme bát. Ptáci nemají vyvinutý čich a proto nepoznají, že jim někdo na mládě sáhnul. Odrostlá mláďata kosů, drozdů a třeba sov nalezená na zemi dokonce není potřeba kamkoliv odnášet. Je u nich naprosto běžné, že hnízdo opouští už v době, kdy ještě nedovedou létat a pohybují se v jeho okolí, kde je rodiče krmí až do úplného osamostatnění. V těchto případech plně postačí, že mládě chytíte na zemi a umístíte na vhodné vyšší místo, třeba do keře, na větev stromu nebo do výklenku na budově.

Charakteristické ukázky jednotlivých zranění a postižení zvířat z archivu naší stanice si můžete prohlédnout ve FOTOGALERII.

Tahle ještě nevzletná mláďata ptáků a savců bez společnosti matky pomoc člověka nepotřebují! Neodnášejte je a ponechte v přírodě na místě nálezu.

Je dobře ještě připomenout, že nalezené volně žijící zvíře nebo roztomilé mládě není dovoleno mít doma. Zákon zakazuje chovat v zajetí volně žijící živočichy a přesto několik takových odložených a ochočených chovanců na stanici máme natrvalo. Během roku přijmeme na stanici zhruba pětistovku zvířat a rok od roku zaznamenáváme vzestupnou tendenci. Štěstí v úspěšnou léčbu a šanci na opětovný návrat do přírody se může dočkat až 65 % ze všech přijatých zvířat. Zbylá zvířata buď na následky vážných úrazů uhynou anebo jsou ve stavech neslučitelných s životem utracena veterinárním lékařem, část živočichů s trvalými následky po úrazech zůstává na stanici doživotně v rámci přístupné expoziční části nebo nachází uplatnění u chovných aktivit. Naše stanice je při svých výjezdech vybavena množstvím nejrůznějších prostředků. Jsou to třeba odchytové pomůcky, ochranné osobní pomůcky, narkotizační pistole, přepravky, zdravotnické prostředky pro první pomoc, silniční kužely a reflexní oděvy pro zásah na komunikacích, prostředky pro zásah ve výškách, záchranné vesty, brodící kalhoty nebo suchý oblek pro zásah ve vodě atd. Přijatým živočichům poskytujeme komplexní péči na vlastní ošetřovně. Disponujeme karanténou, zimovištěm, léčebnými a rehabilitačními voliérami, rozletovou komorou, vypouštěcí věží pro ptačí mláďata, rehabilitační voliérou pro veverky, rybníčkem pro vodní ptáky a výběhem pro srnčí zvěř.

Nepřetržitě 24 hodin držíme službu na telefonu. Spolupracujeme s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, Policií České republiky a některými městskými strážníky.

Dalším důležitým úkolem záchranné stanice je vedle záchrany zvířat ekologická výchova veřejnosti.

Od roku 2008 realizujeme pro všechny typy škol výukové programy se zaměřením na záchranu a ochranu zvířat. Obliba našich programů mezi školkami a školami neustále stoupá a z kapacitních důvodů již nedokážeme poptávku plně uspokojit. Připraveno máme celkem devět výukových programů, jejíž obsah a formu lze měnit v závislosti na věku dětí.

Velmi vítanou příležitostí nejen pro školy, ale rovněž pro rodiny s dětmi, menší organizované skupiny je možnost navštívit náš areál, nacházející se v zahradě benediktinského kláštera, po předchozí, individuální telefonické domluvě. Nejsme zoologickou zahradou, přesto v našich expozicích jsou k vidění často zajímavé a vzácné druhy nebo takové, o kterých lidé často nemají ani ponětí. Například včelojed lesní, labutě, různí dravci, sovy, veverky, ochočení krkavci nebo moták. Jejich společným jmenovatelem je trvalý handicap, díky kterému se nemohou vrátit do přírody a musí na stanici dožít.

Udržet finančně provoz záchranné stanice s ohledem na nárůst přijímaných zvířat je stále těžším úkolem.

Napravovat zlomeniny kostí, vychovávat mláďata, zajistit veškeré krmení anebo mít prostředky k bezpečnému odchytu zvířat je obecně velmi nákladná záležitost. Můžete nás podpořit různými způsoby. Stejně jako ZOO nabízíme adopci zvířat, na která lidé mohou přispívat. Jsme také součástí Národní sítě stanic a můžete nás podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI RAJHRAD na číslo 87777 nebo darem na účet.

Stejně tak uvítáme i materiální podporu. (více k těmto možnostem na našich stránkách - viz rubrika ADOPCE, PODPOŘTE NÁS, NAVŠTIVTE STANICI
 

Najdete nás i na FaceBooku
Najdete nás i na Sermiri.cz
 

 

 

číslo účtu Záchranné stanice Rajhrad je 17 18 11 406 / 0300 ČSOB
Děkujeme předem za Vaši podporu.