Činnost stanice podporují - děkujeme:
 

Činnost stanice

Program záchrany zraněných a jinak postižených ptáků

Hlavní funkcí stanice pro záchranu živočichů je především poskytnutí odborné pomoci handicapovaným živočichům s cílem umožnit jim plnohodnotný návrat do volné přírody. Dalším úkolem je péče o nalezená mláďata, jejich dokrmení a buď přiložení do hnízda adoptivním rodičům v přírodě nebo jejich příprava na vypuštění podle vhodné metody.

Náš program záchrany zraněných ptáků je detailně propracován a zahrnuje kompletní péči (nepřetržitá pohotovost pro ohlášení, výjezdová záchranná služba, ošetřování, léčení, rehabilitace, příprava na návrat do volné přírody a vlastní vypuštění).

Úspěšnost návratu do přírody se pohybuje v rozmezí 55 - 70% z celkového počtu, zbytek na následky poranění uhyne, podstoupí eutanázii nebo se stávají trvalými pacienty. Ročně poskytneme azyl desítkám druhů dravých ptáků a stejnému počtu ostatních živočichů.

Záchranná stanice v Rajhradě je soukromé zařízení, které vzniklo na podzim roku 1999. Nejčastěji se do naší péče dostávají běžnější druhy jako je poštolka obecná, káně lesní, kalous ušatý nebo puštík obecný, ale zaznamenali jsme případy mnohem vzácnějších druhů ostříž lesní, dřemlík tundrový, moták lužní. Převážná většina poranění jsou způsobena činností člověka. Nejběžnějšími zraněními jsou různé fraktury křídel a popáleniny el. proudem. Méně častější jsou otravy, postřelení, zeslábnutí a nelegální chov v zajetí.

Nejvážnější případy se složitým a náročným průběhem léčby jsou popáleniny el. proudem na sloupech vysokého napětí. Takto postižení ptáci mnohdy uhynou, v „lepším“ případě u nich dojde k odumírání tkání i celých končetin zaživa.


Několik případů poranění z archivu stanice:


 

těžké destrukční zranění křídla
poštolky způsobené
automobilem

křídlo poštolky postiženého
nekrózou ( = odumíráním )

rozsáhlá rána na křídle
výra způsobená larvami much

jestřáb zraněný
nastraženými
železy

RTG snímek zlomeniny loketní
a vřetenní kosti s 2 broky

RTG snímek hlavy káně
esní s dobře patrným brokem

střelné zranění na těle káně lesní

těžce popálený
 pařát poštolky
na sloupě VN

přiotrávený výr velký

 


Realizace záchranných programů

Záchranný program je zaměřen na sovu pálenou a sýčka obecného. Náplní programu je péče o hnízdiště obou druhů, zakládání hnízdních příležitostí, průzkumy potencionálních lokalit a chov v zajetí a vypouštění odchovaných mláďat na vhodných místech.

hnízdění Sovy palené v zajetí


Odchov mláďat u trvale handicapovaných ptáků

Z jedinců, jejichž zdravotní stav neumožňuje vypuštění do přírody, se sestavují chovné páry k odchovům nebo adopci nalezených mláďat. V současné době máme sestaveny chovné páry poštolek obecných, káně lesní a výrů velkých.

handicapovaná samice s mláďaty


Terénní ornitologie a kroužkování

Samozřejmostí je značení vypuštěných jedinců ornitologickými kroužky, abychom zjistili jejich pohyb a schopnost začlenit se do přírodních procesů. Dále kroužkovací akce všech druhů ptáků do nárazových sítí během celého roku, mapování a pozorování divoce žijících ptáků v přírodě.

kroužkování mladé poštolky


Útulek a doživotní péče

U jedinců, jejichž zdravotní stav jim neumožňuje návrat do volnosti a jejich normální existence v přirozených podmínkách již není možná je třeba rozhodnout o jejich osudu. Ze zkušeností vyplývá, že těžký handicap často značně zkracuje život postiženého jedince. Tito obvykle naleznou útočiště až do konce svého života odkázaní na trvalou péči člověka v útulku a mohou být využiti k expozičním účelům v rámci ekologické výchovy a osvěty nebo v odchovných programech k sestavení chovných párů.

 


Výchovná a osvětová činnost

Stejně jako na záchranu zraněných klademe důraz také na ekologickou výchovu a osvětu. Jedná se o poměrně rozsáhlý okruh činností sestávající z výukových programů pro školy, volnočasového kroužku pro děti, letových ukázek a výstav živé expozice pro veřejnost, prohlídkový okruh areálem stanice, besedy, přednášky, tiskové zprávy v médiích apod.

Den dětí na hasičské základně


Najdete nás i na FaceBooku

 

 

číslo účtu Záchranné stanice Rajhrad je 17 18 11 406 / 0300 ČSOB
Děkujeme předem za Vaši podporu.

návštěv od 1.10.2005